Vesisankarit

Vesisankarit on kouluille suunnattu hanke, jonka tarkoituksena on innostaa koululaisia, opettajia ja vanhempia tutustumaan vesillä liikkumisen sekä turvallisuuden taitoihin.

Kolmevuotisen hankkeen aikana järjestetään n. 60 pahatumaa, joihin koulujen ja koululaisten on mahdollista osallistua. Lisäksi kouluissa järjestettävien vesisankarit teematuntien tuoeksi on opettajille koottu materiaalia ja toimintaohjeita.

Tavoitteena on luidas malleja ja auttaa kouluja vesillä liikkumisen teemojen opettamisessa, sekä tehdä näiden teemojen opattamisesta pysyvää toimintaa kouluihin.

Vesisankarit hankkeen koordinoinnista huolehtii Koulliikuntaliitto. Mukana on lisäksi vesilajiliittoja jam uita yhteityökumppaneita. Rahoittajana toimii Raijo Rautaluoman säätiö.

Lisätietoja vesisankarit sivustolta.