Turvallisuus

 

Turvallisuustyötä liitossa hoitaa hoitaa koulutusvaliokunta ja kilpailullisessa toiminnassa kilpailu- ja valmennusvaliokunta.

Melonta- ja Soutuliitto on mukana melontaturvallisuuden neuvottelukunnassa, johon kuuluuvat kaikki melontataoimintaa harjoittavat organisaatiot sekä viranomaisista Raja, Trafi ja Tukes.

Lähtökohtana melonnan turvallisuustyössä on Melontaturvallisuuden neuvottelukunnan antama melonnan turvallisuusohje, joka on käännetty myös englanninkielelle: Safety Guidelines for paddling.  Melonnan turvallisuusohjeessa on määritelty suositukset mm. kanootin rakenteelle ja turvavarustukselle sekä toiminnalle melontatilanteessa.

Kuluttajaturvallisuuslaki määrittää toiminnan toteuttajan vastuut ja velvollisuudet: Kuluttajaturvallisuuslaki.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on laatinut ohjeen ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi.
Ohjeessa on esitetty kuluttujapalveluita koskevat lait ja viranomaisohjeet sekä ohjelmapalveluiden tarjoajia koskevat määräykset ja suoritukset.
 

Turvasuunnitelma ja riskianalyysi

Turvallisuussuunnitelma (PDF), ja riskisnalyysi (PDF), on tehtävä jokaisesta seuran tai yrittäjän ulkopuolisille järjestämästä tilaisuudesta. Suunnitelma tai lyhennelmä siitä on esiteltävä myös tilaisuuteen osallistuville ja vetovastuussa oleville.


Kilpailu- ja valmennus
Kilpailu- ja valmennusvaliokunta on koostanut turvallisuusohjeen kilpailulliseen harjoitteluun.

SUP-melonta
Suomen SUP-liitto ry, Suomen Purjelautaliitto ry ja Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry ovat koonneet SUP-melonnan turvallisuusohjeet  (PDF).

Vesiympäristö turvalliseksi lapsille ja nuorille – Veteen liittyvien palveluiden tarjoajien ohjeet vesiturvallisuudesta

Lasten ja nuorten vesiturvallisuus on koko Euroopan huolenaihe. Riskien vähentämiseksi European Child Safety Alliance (EuroSafe) on laatinut veteen liittyviä palveluita tarjoaville yrityksille turvallisuusohjeet.

 

Ilmatäytteiset 150 N pelastusliivit kaipaavat huoltoa

Melojienkin käyttämät 150 N ilmatäytteiset (paukku) pelastusliivit pitää huoltaa säännöllisesti. Omatoimiseksi huolloksi käy liivin puhaltaminen täyteen, jotta voidaan todeta liivin ilmatiiviys, sekä kaasupatruunan aukiruuvaus, jolla voi tarkistaa patruunan olevan ehjä eli patruuna on täynnä. Liivin yleinen kunto kannattaa myös varmistaa. Liivit pitäisi huollattaa kerran vuodessa valmistajien mukaan. Valmistajien kotisivuilta löytyvät kunkin liivityypin tarkistusohjeet.

 

 

SMSL tiedote 24.10.2017

Turvallisesti syysvesillä

Avovesikausi alkaa olla Suomessa lopuillaan, mutta vielä pääsee vesille. Etelä-Suomessa kausi saattaa jatkua jopa läpi talven. Kylmillä syyssäillä on turvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota.

Kylmä vesi

Kylmässä vedessä toimintakyky heikkenee jo muutamassa minuutissa, joten tahatonta veden varaan joutumista on vältettävä.

Tukeva alus – ryhmän tuki - seurantavene

Varmin tapa välttää tahaton kastuminen on valita vajasta riittävän tukeva kanootti tai vene, jotta kaatumiselta vältyttäisiin. Kiikkerämmillä aluksilla on parempi harjoitella kesällä vesien lämmettyä.

Kaksin tai ryhmässä liikkuminen luo turvallisuutta. Ongelmatilanteissa apu on silloin lähellä. Vielä parempi, jos kaverin kanssa on ennakkoon harjoiteltu ongelmatilanteista selviytymistä, esimerkiksi kaatuneeseen alukseen takaisin kiipeämistä.

Seurantavene on kylmän veden aikaan erittäin suositeltava urheilijan tuki ja turva. Veneessä kulkevat vaihtovaatteet ja muut turvallisuusvarusteet. Veneestä käsin on myös helpompi avustaa kaatunutta urheilijaa.

Asu kelin mukaan

Kastumisen varalta päällä tulisi olla jotain lämmintä. Vesiurheilupuku, esim. kevyt märkäpuku tai vastaava on t-paitaa parempi vaihtoehto. Retkelle tai kovempaan keliin voi olla syytä varautua melontaan tarkoitetulla kuivapuvulla. Vaikka vesiurheilupuvuilla saakin lisäaikaa ja kylmällä kelillä myös mukavuutta, on kuitenkin syytä huomioida, että tämän kaltaiset puvut eivät vastaa pelastautumispukuja. Ne eivät ole tarkoitettu pitkäaikaiseen oleskeluun kylmässä vedessä. Niissä ei myöskään ole kelluttavaa ominaisuutta.

Kelluntaliivi

Kelluntaliivi on ehdoton valinta kaikessa ei kilpailullisessa vesillä liikkumisessa. Nykyaikaiset liivit ovat hyvin suunniteltuja, eivätkä juuri haittaa liikkumista. Tarjolla on myös hyvin ohuita kelluntatakkeja ja housuja, jotka sopivat myös kilpailulliseen harjoitteluun kylmissä olosuhteissa.

Aluksen kelluvuus

Melonnan turvallisuusohjeen mukaan aluksen on kelluttava vaakatasossa myös vedellä täytettynä. Vain kunnolla kelluvaan alukseen on mahdollista päästä vedestä käsin takaisin. Koska yleisimmät rakennusmateriaalit eivät yksinään ole kelluttavia, on aluksessa oltava joko vedenpitävät laipiot tai erilliset kellukkeet, esim. ilmatäytteiset kellukkeet molemmissa päissä.

Puhelin

Vedenkestävä tai vedenpitävästi pakattu puhelin on paras apuväline vahingon tapahduttua. On tärkeää, että puhelimella voi soittaa myös veden varaan jouduttuaan. On hyvä ilmoittaa kotijoukoille myös esim. retkireitin muutoksista tai paluuajan viivästymisestä. Apua saattaa tarvita myös ryhmän ulkopuolinen veneilijä tai ohikulkija.

Vaihtovaatteet

Lämpimät vaihtovaatteet on syytä varata mukaan joko alukseen tai lähirannalle odottaman. Vaikka veden varaan ei joutuisikaan, on lenkin jälkeen hyvä pukea heti lämmintä päälle.

Ennakointi

Tärkein turvavaruste on ennakoiva asenne. Kannattaa suunnitella reitti, kalustovalinta ja varusteet siten, että kylmän veden ja sään vaikutukset on huomioitu. Myös muuttuvat sääolosuhteet pitää huomioida, pitää varautua muuttamaan reittiä esim. saaren suojaisemmalle puolelle.

Lyhyesti

Syksyllä ja talvella vesillä liikkuvan tulee minimoida veden varaan joutumisen mahdollisuus, mutta varautua myös mahdolliseen kaatumistilanteeseen sekä varautua antamaan apua myös toisille.

 

Turvallista loppukautta

 

p.s. Nämä yleisohjeet soveltuvat niin soutuun, kuin melontaankin. Lajikohtaiset eroavaisuudet pitää toiminnassa kuitenkin huomioida. Esim. kilpailullisessa harjoittelussa käytössä on yleisesti valmennusvene tai veneitä, joten urheilijalla ei aikuisten harjoittelussa yleensä käytetä kelluntaliivejä.