Melonnan turvallisuusohjeet

 

Lähtökohtana melonnan turvallisuustyössä on melontaturvallisuuden neuvottelukunnan antama melonnan turvallisuusohje, joka on käännetty myös englanninkielelle: Safety Guidelines for paddling. Se on suositus, joka määrittelee melonnan turvavarusteet ja muita turvallisuuteen vaikuttavia seikkoja kuten ohjaajien ja osallistujien suhteellista määrää järjestetyssä melonnassa.

Turvallisuustyötä liitossa hoitaa hoitaa Koulutus-  ja olosuhdevaliokunta. Turvallisuuden kehittämisessä on mukana melontaturvallisuuden neuvottelukunta, johon kuuluu eri yhteistyöorganisaatioiden edustajia.

 

Turvasuunnitelma ja riskianalyysi

Turvallisuussuunnitelma (PDF)täydennettävä excel ja riskisnalyysi (PDF)täydennettävä excel, on tehtävä jokaisesta seuran tai yrittäjän ulkopuolisille järjestämästä tilaisuudesta. Suunnitelma tai lyhennelmä siitä on esiteltävä myös tilaisuuteen osallistuville ja vetovastuussa oleville.

 

Kuluttajaturvallisuuslaki määrittää toiminnan toteuttajan vastuut ja velvollisuudet: Kuluttajaturvallisuuslaki

 

Kilpailu- ja valmennusvaliokunta on koostanut turvallisuusohjeen kilpailulliseen harjoitteluun.

 

Vesiympäristö turvalliseksi lapsille ja nuorille – Veteen liittyvien palveluiden tarjoajien ohjeet vesiturvallisuudesta

Lasten ja nuorten vesiturvallisuus on koko Euroopan huolenaihe. Riskien vähentämiseksi European Child Safety Alliance (EuroSafe) on laatinut veteen liittyviä palveluita tarjoaville yrityksille turvallisuusohjeet.

 

Ilmatäytteiset 150 N pelastusliivit kaipaavat huoltoa

Melojienkin käyttämät 150 N ilmatäytteiset (paukku) pelastusliivit pitää huoltaa säännöllisesti. Omatoimiseksi huolloksi käy liivin puhaltaminen täyteen, jotta voidaan todeta liivin ilmatiiviys, sekä kaasupatruunan aukiruuvaus, jolla voi tarkistaa patruunan olevan ehjä eli patruuna on täynnä. Liivin yleinen kunto kannattaa myös varmistaa. Liivit pitäisi huollattaa kerran vuodessa valmistajien mukaan. Valmistajien kotisivuilta löytyvät kunkin liivityypin tarkistusohjeet.