KILPAILUKUTSU Vårregattan i Jönköping, den 30 april-1 maj

18.3.2016

Vårregattan i Jönköping, den 30 april-1 maj, enligt önskemål från Jönköpings Kanotklubb.