Haetaan jäseniä retki- ja virkistysmelontajaostoon

18.10.2018

Hallitus pyytää jäsenseuroilta ehdotuksia perustettavan retki- ja virkistysmelontajaoston jäseniksi.


Jaoston tehtävänä on:
- toimia asiantuntijana virkistys- ja retkimelontaa koskevassa kehittämistyössä ja päätöksenteossa
- toimia yhteistyöelimenä lajiliiton ja retki- ja virkistysmelontaseurojen välillä

Valiokunnan jäseniksi toivotaan retki- ja virkistysmelontaa tuntevia ja retki- ja virkistysmelonnan kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä.

7.10.2018 pidetyssä retkimelontafoorumissa keskusteluissa nousi esille kolme keskeistä teemaa: olosuhdetyö ja vaikuttaminen, seurakehittäminen sekä koulutus. Muun muassa näiden teemojen työstäminen jatkuu perustettavassa jaostossa.


Jäsenseuroja pyydetään tekemään esityksiä ehdokkaista 7.11.2018 mennessä osoitteeseen toimisto(at)smsl.fi.


Lisätietoja: Kai Lindqvist, kai.lindqvist(at)smsl.fi tai 050 511 3639.