Nuorisotoiminnan kehittämistapaaminen 17.11.

2.11.2018


KUTSU 

Melonnan ja soudun nuorisotoiminnan kehittämistapaaminen liiton syyskokouksen yhteydessä.

Aika                                                         17.11.2018 klo 10-12

Paikka                                                      Sokos Hotel Pasila Puisto-kabinetti
                                                                 Maistraatinportti 3, Pasila, Helsinki 
                                                                 Lähellä Pasilan juna-asemaa
                                                                 

Kesäkauden 2018 aikana toteutettiin kaksi nuorisotoiminnan kehittämishanketta, nuorten seuraohjaajien palkkaamisen seuraohjaaja-avustus sekä lasten ja nuorten melonnan alkeiskoulutuksen kehittämishanke. 
Tapaamisessa keskitymme näihin kahteen aiheeseen. 

Nuorten seuraohjaajien palkkaustuki

Avustusta maksettiin 150€ / kk ajalle 1.5.-30.9. Avustus otettiin käyttöön vuonna 2017 ja on kirjattu myös ensi vuoden toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Tänä vuonna avustusta ovat saaneet Takon Soutajat, Kangasalan Melojat, Vanajaveden Vesikot ja Tampereen Vihuri.  Seurat ovat laatineet loppuraportit kesän toiminnasta. Tilaisuudessa kuulemme seurojen kokemuksia, onko palkkaustuen avulla onnistuttu lisäämään nuorten toiminnan laatua ja määrää seurassa.

Lasten ja nuorten melonnan alkeiskoulutus

Lasten ja nuorten alkeisopetuksen materiaali on valmistunut vuonna 2017. Materiaali sisältää alkeismelontakoulun sisältösuosituksen, turvallisuussuositukset, ohjaajien pätevyyssuositukset, kalustosuositukset, ohjeellisen aikataulumallin sekä n. 30 erilaista harjoitetta.

Kesän 2018 aikana harrastekoordinaattori Kai Lindqvist ja liikunnanohjaajaopiskelija, freesylen maajoukkuemeloja Visa Rahkola kävivät tutustumassa viiden seuran alkeiskouluihin. Saimme Vakuutusyhtiö Fennialta 45 kpl melontaliivejä. Lisäksi olimme teettäneet melontakoulu-aiheiset rantaliput. Liivit ja liput kiersivät Visan ja Kain mukana seurojen melontakouluissa. Tapaamisessa vedämme yhteen kokemuksia kesän melontakouluista ja mietimme mahdollisia kehittämisideoita.

Soudulle ollaan kehittämässä vastaavanlaista konseptia. Kehitystyössä koetetaan hyödyntää melontaseuroilta saatuja kokemuksia.
terveisin

Kai Lindqvist, kai.lindqvist@smsl.fi, 050 511 3639

p.s. Ilmoitathan tulostasi etukäteen, kiitos.