Kouluttajasivu

Melontakouluttajan toimenkuva

Melontakouluttajan tehtäviin kuuluvat melonnan, alkeis-, jatko-, ohjaaja- ja opastason opetustehtävät sekä vaativien melontaharjoitusten ja retkien johtaminen. Kouluttaja osallistuu seuransa koulutustoiminnan kehittämiseen tai johtaa sitä. Kouluttaja ohjaa seuransa melontaturvallisuustyötä ja sen kehittämistä.

 

 

Kouluttajan oikeudet ja velvollisuuudet

Kouluttajan oikeudet
Kouluttajalla on oikeus käyttää ”Suomen Melonta- ja Soutuliiton melontakouluttaja” –nimikettä ja tunnuksia.

Ohjaajakouluttaja
Ohjaajakouluttajalla on oikeus järjestää Suomen Melonta- ja Soutuliiton ohjaakursseja sekä allekirjoittaa melontaohjaajakurssin kurssitodistuksia. Ohjaajakouluttajalla on oikeus toimia niissä olosuhteissa ja lajeissa joihin kouluttajaoikeus on myönnetty.
Ohjaanakouluttajalla on oikeus vastaanottaa Meloja 2 –taitokokokeita (EPP2) sekä allekirjoittaa taitokoetodistuksia.

Opaskouluttaja
Opaskouluttajalla on oikeus järjestää Suomen Melonta- ja Soutuliito opaskursseja sekä allekirjoittaa melontaopastodistuksia. Opaskouluttajalla on oikeus toimia niissä olosuhteissa ja lajeissa joihin kouluttajaoikeus on myönnetty.
Opaskouluttajalla on oikeus vastaanottaa Meloja 3 -taitokokeita (EPP3) sekä allekirjoittaa taitokoetodistuksia.
 

Kouluttajan velvollisuudet
1) Kouluttajan on toimittava vastuullisesti, melontaturvallisuutta edistäen, kanssamelojia ja  luontoarvoja kunnioittaen sekä kouluttajana että melojana.
2) Kouluttajan on noudatettava Melonta- ja Soutuliiton koulutuksille ja taitokokeille annettuja sisältö- ja laatukriteerejä.
3) Kouluttajan on raportoitava Melonta- ja Soutuliitolle kaikista havaitsemistaan onnettomuus- ja läheltäpititilanteista.
4) Kouluttajan on osallistuttava vuosittain Melonta- ja Soutuliiton omiin tai liiton nimeämiin yhteistyökumppaneiden kouluttajatapaamisiin.
5) Kouluttajan on osallistuttava vähintään kolmen vuoden  välein Melonta- ja Soutuliiton tai EPP yhteisön taitokoetyöpajaan / koulutukseen.
6) Kouluttajan on tehtävä Melonta- ja Soutuliitolle kolmen vuoden välein kirjallinen toimintaselvitys.
7) Kouluttajan on ylläpidettävä melontataitojaan ja koulutustaitojaan.

Kouluttajaoikeuden jatkaminen
Koulutusoikeus on voimassa 3 vuotta. Kouluttajaoikeus pysyy voimassa ilman erillistä hakuprosessia jos kouluttaja on huolehtinut edellä lueteltujen kouluttajan velvollisuuksien noudattamisesta. Vanhentunutta kouluttajaoikeutta voi hakea uudelleen.

 

 

Melonta- ja soutuliiton melontakouluttajaksi hakeudutaan seuraavasti:

 

1) Ilmoittautumalla Melonta- ja Soutuliiton kouluttajakoulutukseen

2) Osallistumalla kouluttajakoulutukseen (kouluttajakoulutus)

3) Läpäisemällä pätevöitymiskokeen

 

 

 

Kanoottiliiton aikana sekä muissa koulutusjärjestelmissä kouluttajajaksi pätevöityneet 

Huomioitavaa on että, Kanoottiliiton tai muiden koulutusjärjestelmien myöntämät kouluttajaoikeudet eivät siirry suoraan Melonta- ja Soutuliittoon. Koultuttajaoikeuden voi päivittää Melonta- ja soutuliiton kouluttajapätevyydeksi:

1) Lähettämällä kouluttajahakemus Melonta- ja Soutuliittoon

2) Osallistumalla täydennyskoulutukseen sekä 

3) Suorittamalla täydentävät 3 -tason melontataitokokeen osat (ohjaajakouluttaja)

4) Suorittamalla 4 -tason taitokokeen (opaskouluttaja)

 Melonta- ja Soutuliiton koulutusvaliokunta vahvistaa kouluttajaoikeuden. 

Täydennyskoulutuksessa kouluttaja perehdytetään uuteen koulutusjärjestelmään sekä EPP -pohjaisten taitokokeiden vastaanottamiseen. Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä liiton toimistoon.

Toivomme että mahdollisimman moni kouluttaja päivittäisi kouluttajaoikeutensa myös Melonta- ja soutuliiton kriteerien mukaisiksi. Uskomme tästä olevan hyötyä niin kouluttajalle itselleen kuin koulutusta tilaavalle seuralle, yritykselle tai yksityishenkilölle.