Muut koulutusjärjestelmät

Suomessa järjestetään tällä hetkellä neljän eri melonnan koulutusjärjestelmän mukaista koulutusta. 

Suomessa toimivien melonnan koulutusjärjestelmien koulutusten, tutkintojen ja kurssivaatimusten vastaavuuksien ja mahdollisten korvattavuuksien selvitystyötä tehdään parhaillaan yhdessä NIL Suomi ry:n ja Suomen Melontakouluutajat ry:n kanssa. EPP (Euro Paddle Pass) -yhteisössä teemme yhteistyötä myös BCU:n (British Canoe Union) kanssa.

Linkit eri järjestelmien verkkosivuille:

Suomen Melontakouluttajat ry

NIL Suomi ry

BCU (British Canoe Union)

Eri järjestelmien vastaavuudesta

Suomessa toimivien melonnan koulutusjärjestelmien koulutusten, tutkintojen ja kurssivaatimusten vastaavuudet ja korvattavuudet on huomioitu koutusjärjestelmässä. Lisätietoa saat liiton toimistosta.