Meloja -taitokokeet

MELOJA -taitokokeet
 

Meloja -taitokokeet on tarkoitettu tavoitteellisen harjoittelun välietapeiksi. Ne antavat rungon, jonka pohjalta melontataitoje voi kehittää. Tasoja on kolme.
Meloja 1
Meloja 2
Meloja 3


Melonta- ja soutuliiton melonnan taitokoejärjestelmä noudattaa EPP (Euro Paddle Pass) yhteisön määrittelemää taitokokeiden porrastusta sekä minimisuoritusten tasoja. Liitto pitää yllä taitokokeiden vastaanottajarekisteriä.

EPP -järjestelmä on käytössä Suomessa, Ranskassa, Irlannissa, Iso-Britaniassa, Sloveniassa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Italiassa ja Saksassa.

 

EPP taitokokeiden ajankohdat ja ilmoittautumiset löydät Koulutuskalenterissa

 

 

 

Meloja 1 -taitokoe


(EPP1) Alkeistaso, vastaa melonnan peruskurssin sisältöä.

- Eteenpäin melonta 
- Kanootin / kajakin  ohjaaminen
- Kanootin / kajakin kaataminen
- Turvallisen melonnan perusteet

Meloja 2 -kajakki -taitokoe

(EPP2 kayak)

2 taitokokeessa testataan kajakin peruskäsittelytaitoja. Varusteina kajakki, kaksilapainen mela, kelluntaliivit, aukkopeitto sekä olosuhteisiin sopiva muu varustus. Kokeeseen osallistuvan tulisi osata seuraavat taidot sujuvasti:

- Eteenpäin- ja taaksepäin melonta sekä pysäytys
- Kajakin ohjaaminen haluttuun suuntaan
- Sivuttain melonta
- Alatuki ja kaatumisen estäminen
- Pelastautuminen
- Kaluston käsittely ja kuljetus

Tutustu taitokokeen suoritusohjeisiin huolellisesti. 

 

 

Meloja 2 avokanootti -taitokoe


(EPP2 open canoe) 

2 taitokokeessa testataan kanootin peruskäsittelytaitoja. Varusteina kanootti, yksilapainen mela, kelluntaliivit sekä olosuhteisiin sopiva muu varustus. Kokeeseen osallistuvan tulisi osata seuraavat taidot sujuvasti:

- Eteenpäin- ja taaksepäin melonta sekä pysäytys
- Kanootin ohjaaminen haluttuun suuntaan
- Sivuttain melonta
- Alatuki ja kaatumisen estäminen
- Pelastautuminen
- Kaluston käsittely ja kuljetus

Tutustu taitokokeen suoritusohjeisiin huolellisesti. 

 

 

Meloja 3 -taitokokeet

 

(EPP3 sea, open canoe, white water / kayak)

3 tason taitokokeen suorittaakseen melojan on hallittava välineensä kokeessa määritellyissä olosuhteissa sujuvalla ja tehokkaalla tekniikalla. Hänen on osattava varustautua olosuhteiden vaatimalla tavalla ja hänen on hallittava keskeiset turvallisuustaidot. 

Tutustu taitokokeen suoritusohjeisiin huolellisesti. 

 

 

Taitokokeiden järjestäjän yleiset ohjeet
- Kokeen järjestäjän on oltava seura, oppilaitos, yritys tai muu yhteisö. Yksityishenkilönä koetta ei voi järjestää.
- Kokeen vastaanottajalla on oltava voimassa oleva vastaanotto-oikeus.
- Koejärjestelyissä ja kokeen arvioinnissa on noudatettava Melonta- ja soutuliiton ohjeita.
- Kokeeseen osallistuneella on valitusoikeus, mikäli hän havaitsee kokeen vastaanottamisessa puutteita tai laiminlyöntejä. Valitukset osoitetaan Koulutusvaliokunnalle. Valiokunta päättää tarvittaessa toimenpiteistä.
- Liiton tai EPP –yhteisön edustajalla on oikeus osallistua kokeeseen tarkkailijana ja puuttua tarvittaessa havaitsemiinsa epäkohtiin.

Seuroja jotka haluavat järjestää EPP järjestelmän taitotestejä pyydetään ottamaan yhteyttä harrastekoordinaattoriin.

Meloja-taitokokeiden ja melontakurssien rekisteröinti- ja materiaalimaksut