EPP (Euro Paddle Pass)

Euro Paddle Pass on eurooppalainen melonnan yhteisö jonka tavoitteena on edistää melontaharrastustan niin määrällisesti kuin laadullisesti. Viime aikoina EPP on keskittynyt yleiseurooppalaisen melonnan taitokoejärjestelmän kehittämiseen. Suomen Melonta- ja Soutuliitto on ollut yhteisön jäsen vuoden 2013 keväästä alkeen. Muut jäsenmaat ovat  Ranska, Irlanti, Englanti, Slovenia, Ruotsi, Tanska, Noraja, Saksa ja Italia

EPP -pohjaiset taitokokeet
EPP yhteisö on yhdessä luonut ja yhdessä sopinut melonnan taitokoeporrastuksen ja siihen liittyvät hyväksyttävien suoritusten vähimmäisvaatimukset. Tavoitteena on kaikissa jäsenmaissa hyväksytyt ja keskenän vertailukelpoiset melonnan taitokokeet. Näin esimerkiksi tanskalainen melontaseura voi määritellä melontaretkella vaikeusasteen esim.  3-tason, jolloin kaikissä jäsenmaissa ymmärretään mitä se tarkoittaa ja mitä taitotasoa retkelle osallistuvilta odotetaan.

EPP:ssä sovitaan kuitenkin vain raamit taitokokeille, vähimmäisvaatimukset joita jäsenmaat eivät saa kansallisissa taitokokeissaan alittaa. Kansalliset taitokokeet voivat poiketa keskenään toisistaa paikallisten olosuhteiden ja toimintakulttuurin mukaan. Esimerkiksi Suomessa vaaditaan kattavampia navigointitaitoja kuin Tanskassa. Myös eteenpäinmelonnassa on eroja, suomalaisessa taitokokeessa teknisen suorituksen lisäksi vaaditaan myös tehoja ja kestävyyttä. Kansallinen vaihtelevuus on sallittua, kunhan yhdessä sovitussa vähimmäistasossa pysytään.

EPP –pohjaiset taitokokeet on nimetty eri maissa eri tavalla, tunnetuin lienee BCU:n (British Canoe Union) tähtisymboli, Ranskassa ja Sloveniassa käytetään värisymboleja, kuten budolajeissa.

Suomessa taitokokeet ovat Meloja 1, Meloja 2 ja Meloja 3. Värit ovat keltainen, vihreä sininen.

Taitokoeportaat on ensisijaisesti tarkoitettu tavoitteellisen melonnan harjoittelun tueksi. Taitokokeet antavat selkeät maalit, välitavoitteet joita harjoittelussa tavoitellaan. Tavoitteena on nostaa vesillä liikkuvien melojien taitotasoa ja samalla lisätä harrastuksen mielekkyyttä, mielenkiintoa ja turvallisuutta. Toivomme että taitokokeet antavat melojille inspiraatiota ja kannustavat heitä kehittymään harrastuksessa.

Taitokokeita käytetään myös ennakkovaatimuksena ohjaaja- ja opaskoulutukseen hakeutuville. Näin varmistamme että ohjaaja- ja opaskurssilaisella on riittävät valmiudet osallistua kurssien harjoituksiin sekä myöhemmin ohjaajana ja oppaana toimimiseen.

Taitokokeiden vastaanottajat
Taitokokeiden vastaanottajien on käytävä vastaanottokoulutus. Vastaanottokoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan. 3- tason taitokokeen vastaanottokoulutukseen liittyy lisäksi kisällityö. Taitokokeita saavat vastaanottaa vain Melonta- ja Soutuliiton hyväksymät kokeiden vastaanottajat.

Lista taitokokeiden vastaanottajista