Oppimateriaalia ja linkkejä

Animoitu melontatekniikan opas

Melontaohjaaja- ja opaskurssien oppimismateriaalia on osin julkaistu verkossa. Valtaosa materiaalista on tarkoitettu kaikkien kiinnostuneiden luettavaksi.

Opi melomaan. Melonnan peruskurssin oppimateriaali.

Turvallisuus-sivustolla käsitellään melonnan turvallisuusasioita.

Suomen melonta- ja soutuliiton koulutusjärjestelmä.

Melontaopas - kolmiosainen laaja oppimateriaali verkossa. Materiaali jakautuu laajimpaan kenelle vaan melonnasta kiinnostuneelle henkilölle, sitten opettamisesta kiinnostuneelle ja kolmanneksi se käy läpi erilaisia säädösten ja suositusten rajapintoja melontaan. Kaikisa kolemsta ospoiosta voi tulostaa itselleen PDF-tiedoston taitettuna vihkoksi.

Animoitu melonnan opetussivu: http://www.kayakpaddling.net/fi/

Melojan ympäristöohjelma

Eettiset ohjeet melontaoppaille ja -ohjaajille

Kuluttajaturvallisuuslaki
Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella (Ympäristöministeriö)

Journal of Paddlesport Education
American Canoe Associationin kouluttajien verkkolehti. Artikkeleita kouluttamisesta.

Kokoelma melonnan opetusvideoita: https://www.youtube.com/user/paddleeducation/playlists