Valmentajakoulutus

Melonnan ja soudun valmentajakoulutukset noudattavat suomalaisia valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen (VOK) perusteita. VOK-perusteiden tarkoitus on määritellä Suomessa tarjottavalle valmentajakoulutukselle yhteiset rakenteet, oppimiskäsityksen, osaamistavoitteet ja oppisisällöt lajista riippumatta. Koulutus pyritään kuitenkin järjestämään mahdollisimman käytännönläheisesti ja oma laji onkin kiinteästi mukana koko koulutusprosessin ajan.

Suomalainen valmentaja- ja ohjaajakoulutus on viisiportainen, josta lajiliitot vastaavat tasoista 1-3. Taso 4 käsittää Opetushallituksen tutkintojen perusteisiin pohjautuvan valmentajan ammattitutkinnon ja valmentajan erikoisammattitutkinnon. Tason 5 saavuttaa suoritettuaan Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen ylempään korkeakoulututkintoon valmistavan valmennus- ja testausopin maisterinkoulutuksen.