Tietoa freestylemelonnan olosuhteiden kehittämisestä

7.12.2017

Tutkimushanke freestylemelonnan olosuhteiden kehittämisestä etenee ja on ollut hieno nähdä harrastajien intoa sekä kiinnostuneisuutta hanketta kohtaan, kiitokset kaikille ideoitaan ja tietojaan jakaneille.

Syksyn aikana on kartoitettu rakennettuja freestylemelontapaikkoja sekä niiden suunnittelijoita. Suurin osa suunnittelufirmoista vaikuttaisi olevan Yhdysvalloista, jonne myös niin sanottuja ”whitewater parkkeja” on rakennettu paljon. Rakennetut freestylemelontapaikat voivat olla stoppareita tai aaltoja, ja sijaitsevat useimmiten juuri näiden ”whitewater parkkien” yhteydessä. Melontakelpoisen stopparin rakentaminen on mahdollista suhteellisen pienellä virtaamalla ja pudotuskorkeudella, josta hyvänä esimerkkinä on Millaun melontaradan yhteyteen rakennettu stoppari Ranskassa. 

Toisaalta taas Suomenkin joissa luonnostaan esiintyviin isoihin peliaaltoihin vaaditaan paljon nopeaa vettä, ja mitä suurempi virtaama sitä haastavampi melontapaikan suunnittelu on. Melontaradan yhteyteen rakennetuissa stoppareissa on tavallisesti käytetty betonia tai liikuteltavia elementtejä, jos niiden kiinnittäminen uoman rakenteisiin on mahdollista. Toki myös luonnollisiin jokiuomiin on rakennettu suurehkoja kiviä käyttämällä onnistuneita freestylemelontapaikkoja. Tästä hyvänä esimerkkinä Yhdysvalloissa Pigeon-joella sijaitseva stoppari. Suomessa joudutaan tosin käyttämään suurempia kiviä tai betonia, jotteivat jäämassat liikuttelisi stopparin rakenteita kevättulvien aikaan. Suurempien kivien käytöstä esimerkkinä Iijoelle Maalismaan vanhaan jokiuomaan tulva-aikana muodostuva peliaalto, joka muuttaa muotoaan varsin paljon suurten vesimassojen virratessa kivistä tehdyn pohjapadon ylitse. 

Projekti jatkuu yhteydenotoilla valittuihin suunnittelijoihin, joilta pyydetään konsultointiapua muun muassa suunnitteluun. Lisäksi jatketaan teoriaan perehtymistä, jonka jälkeen aletaan koota reunaehtoja tarvittavista olosuhteista ja aloitetaan suunnitteluohjeistuksen laatiminen.

Hankkeesta ja sen taustoista lisää:

http://www.melontajasoutuliitto.fi/?x253956=1294788

http://www.melontajasoutuliitto.fi/?x297396=1328624

 

Heikki Rauatmaa

7.12.2017

Liitteet