Melonta Hirvivuolteen padolla

7.5.2018

ELY-keskuksen edustajan kanssa on keskusteltu hyvässä hengessä melonnasta Hirvivuolteen padolla. Muistuttivat välttämään padon muiden luukkujen läheisyyteen menemistä ja muutenkin olemaan tarkkaavainen patoalueella, jotta melonta olisi mahdollisimman turvallista. Melonta padolla tapahtuu omalla vastuulla.

ELY-keskuksen edustajan mukaan ”Vinssihonton” patoaukko ei ole ollut auki 15 vuoteen ennen tätä kevättä, joten tämän perusteella kyseessä on varsin harvoin toimiva melontapaikka. Kyseinen patoaukko on otettu käyttöön, koska se lisää padon juoksutuskapasiteettia suurten virtaamien aikaan.

”Vinssihonton” patoaukossa on normaalisti myös veneensiirtorata, jota varten patoaukon settilaudoitus täytyy asentaa takaisin paikoilleen. ELY-keskuksella ei ole millään lailla tarkoitus suosia tai heikentää mitään vesillä liikkumisen muotoa. Hirvivuolteen padolla on kuitenkin korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan velvollisuus järjestää veneille ylikulkumahdollisuus joko vintturin tai vaijerin avulla. Niinpä veneensiirtorata joudutaan asentamaan takaisin patoaukkoon. ELY-keskukselta lupasivat ilmoittaa, kun veneensiirtorata ja settilaudoitus asennetaan takaisin padolle.

”Vinssihontto” on jo muuttunut viime viikkoina pitävämpään suuntaan ja padolla melovien tulee aina tehdä tilannearvio stopparista ennen siinä melomista. Stopparin muodostavista rakenteista ei ole tietoa, mutta pahimmassa tapauksessa stoppari voi muuttua vaarallisen pitäväksi veden laskiessa. Yksin ei siis täälläkään tulisi meloa!

 

Heikki Rauatmaa

Freestylemelonnan olosuhteiden tutkimus- ja kehityshanke
Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry