Kanoottipurjehdus

Kanoottipurjehduksella on pitkät perinteet juontaen juurensa aina 1800-luvun puoliväliin asti. Purjekanootin runkona käytetään usein avokanoottia, johin on asennettu purjevarustus, mutta myös varta vasten tehtyjä runkoa on olemassa. Purjekanoottien purjepinta-ala vaihtelee mallista riippuen 4-10 m2 välillä. Suuremmat purjeet on varustettu usein reivausmahdollisuudella, joten alus soveltuu paremmin eri keleille. Erityisesti retkikäytössä reivausmahdollisuus on erinomainen ominaisuus.

Purjekanooteissa, jotka perustuvat avokanootin runkoon, käytetään yhtä tai kahta sivuköliä, joiden ansiosta luoviminen onnistuu kuten purjealuksilla yleensäkin. Purjekanootin ohjaus hoidetaan yleensä peräsimellä, mutta melankin käyttö peräsimenä on mahdollista.

Purjekanootti soveltuu erinomaisesti retkeilyyn, sillä peräsin ja kölirakenteet ovat taittuvat ja siten mahdollistavat purjehtimisen veneilyväylien ulkopuolella ja matalaan rantaan pääsee aivan kuten avokanootillakin. Keveytensä vuoksi purjekanootti on helppo vetää tukevasti rantahietikolle. Kiveen tai matalikkoon ajaminen ei aiheuta pahempaa vahinkoa koska vedenalaiset osat taittuvat törmäyksessä rungon suuntaisesti. Siltojen alituskin onnistuu useimmiten ilman maston laskua johtuen kohtuullisesta maston korkeudesta.

Kanoottipurjehdus onkin helppoa ja hauskaa. Nykyaikaiset materiaalit, aluksen keveys, 1-2 hengen miehistö, alhainen hankintahinta ja soveltuvuus virkistys, retki- ja kilpailutoimintaan tekevät kanoottipurjehduksesta mielenkiintoisen harrastuksen niin nuorisolle kuin jo varttuneemmallekin väelle.

Vaikka kanoottipurjehduksen harrastajat ovat liikkeillä useimmiten retkeilymielellä, myös kilpailuja järjestetään. Kilpailu samankaltaisten alusten kanssa tarjoaa oivan vertailukohdan omien taitojen ja purjekanootin kehittämiseksi.

Kanoottipurjehduskilpailut järjestetään tavallisista purjehduskilpailuista tutuilla säännöillä ja kolmioradalla. Purjekanoottejakin on purjeveneiden tapaan useita luokkia, mutta kanoottipurjehduskilpailujen luokkasäännöt määrittelevät usein vain purjeen kokoon ja muutaman päämitan rungolle. Suomessa suosituimpia tyyppejä ovat olleet ACA, IIIC ja C/5M. Lisäksi kilpailuihin hyväksytään luokittelemattomat purjekanootit (avoin-luokka).

Kotimaiset viralliset kanoottipurjehduskilpailut ovat Suomen Melonta- ja Soutuliiton alaisuudessa. Vaikka kilpaillaankin Suomen mestaruuksista, tiukkapipoista kilpailutunnelmaa ei ole aistittavissa, vaan tapahtuma sujuu letkeässä tunnelmassa jossa harrastajien yhteen kokoontuminen on yhtä tärkeää kuin reilu kilpailu.

Kanoottipurjehdusta harkitsevan tai aloittelevan kannattaa ensiksi tutustua lajin suomalaisiin nettisivuihin ja olla yhteydessä kanoottipurjehduksen lajiyhdistykseen - Suomen Kanoottipurjehtijat Ry:hyn. Yhdistyksen toimintaan kuuluu retkitapahtumien ja kilpailujen järjestäminen, sekä rakentamistietouden jakaminen.

lähde: www.kanoottipurjehtijat.fi

Kannattaa tutustua Suomen Kanoottipurjehtijoiden sivustoon, joka sisältää runsaasti tietoa kanoottipurjehduksesta ja ajankohtaisista tapahtumista, jotka ovat avoimia liiton jäsenyhdistyksille.