Järvi-/jokireitit

Bifurkaatio melontareitti, Padasjoki

Kohderyhmä: aloittelijat, harrastajat, kokeneet
Sijainti: Päijät-Häme
Pituus: 75 km

Reitti alkaa Padasjoen Laivarannasta ja päätyy samaan paikkaan. Ensin melotaan Päijännettä josta siirrytään Lummenteelle. Tämän jälkeen Vehkajokea pitkin Vehkajärvelle ja siitä Kasiniemen kautta Vesijaolle. Vesijaon rannalla yöpymismahdollisuus Lomasataman mökeissä. Reitti jatkuu pieniä järviä ja välijokia pitkin takaisin Päijänteelle.

Reitistä on kartta ja reittiselostus Padasjoen ladun Vesiretkeilykartassa, mittakaava 1:50000, jota saa mm. Laivarannan kahviosta. Reitin pystyy melomaan jopa aloittelijakin; koskia ei ole, virtaavia vesiä kylläkin löytyy.

Laatija: Matti Rahko/11.04.2001

 

Kiskonjoen kanoottireitti

Kohderyhmä: aloittelijat, harrastajat, kokeneet
Sijainti: Varsinais-Suomi
Pituus: 70 km

Kiskonjoen kanoottireitti kulkee neljän kunnan alueella: Suomusjärvi, Karjalohja, Kisko ja Perniö. Kiskonjoen reitin kokonaispituus on 70 km, mutta sopivalla reitinvalinnalla etapeiksi voidaan valita myös yönyliretki, kokopäivä- tai puolipäiväretki tai muutaman tunnin retki. Reitti on helppokulkuinen, opastauluin ja taukopaikoin varustettu. Se soveltuu myös vasta-alkajille, leppoisasti liikkuville, perhemelojille sekä pienille ryhmille.

Reitin varrella on kolme kanootinvuokrauspistettä. Ne ovat Suomusjärven Laidikkeessa kauppapuutarha Ranki, Kiskon Kurkelassa Kurkelatalot sekä reitin loppupäässä Perniössä sijaitseva Leipyölin maatilamatkailutila (http://www.leipyoli.com/).

Reitin alkupää sijaitsee Enäjärvellä, joka on 58 metriä reitin loppupään eli merenpinnan yläpuolella. Enäjärveltä reitti kulkee Nummijärven ja Kurkelanjärven kautta Kiskon Kirkkojärven pohjoispäähän. Järven eteläpäästä reitti jatkuu Kiskonjokea pitkin Saarenjärven ja Latokartanon koskien kautta mereen. Kiskonjoen reitti kulkee läpi viljavien peltojen, pitkin kauniita järvenselkiä, yli erämaajärvien sekä asumattomien metsien siimeksessä. Luonto on niin eläimiltään kuin kasvistoltaan monimuotoista.

Kiskonjoen ja Perniönjoen kanoottireittien esitettä on saatavissa kunnantoimistoista, sekä esim. Salon Seudun matkailutoimiston i- pisteestä Salon Sinisessä Talossa sekä matkatoimisto Matkapeisasta kauppakeskus Plazassa. Esitteessä on koko alueen pelkistetty yleiskartta, johon on merkitty Kiskonjoen ja Perniönjoen kanoottireitit. Siinä on myös tiedot reitin taukopaikoista ja niiden varustuksesta sekä reitin pato- ja koskipaikat. Reitin varrella olevissa opastauluissa on tarkempi yksityiskohtainen reittikartta.

Laatija: Timo Mussaari/20.03.2001

 

Kokemäenjoki

Kohderyhmä: aloittelijat, harrastajat, kokeneet
Sijainti: Satakunta
Pituus: n. 300 km

Kokemäenjoki on suuri vesistöalue. Retki- ja kuntomelojalle riittää vaihtelevia osuuksia Kulovedeltä Liekovedelle järvimaisemissa ja siitä eteenpäin jokiuomaa. Jokiosuuksilla on voimalapatoja, jotka pitää kantaen ohittaa. (Kaukola, Kiika, Keikyä + kaksi muuta), ja joki laskee lopulta suistomaisesti Porin edustalla mereen.

Reitiltä kannattaa valita mieleinen pätkä ja viettää siellä viikko.
Nähtävyyksiä on paljon.

Lisätietoa ja kartta kuntien melontaesitteestä:
Melontareittiopas Huittinen, Kiikoinen, Kokemäki, Mouhijärvi, Punkalaidun, Suodennimei, Vammala, Vampula, Äetsä
 

Muokattu 1.10.2009


Kymmenen joen ja kymmenen järven reitti

Kohderyhmä: aloittelijat, harrastajat, kokeneet
Sijainti: Satakunta

Pituus: 70 km

Suodenniemi - Kiikoinen - Kauvatsa

Vaihteleva ja monipuolinen joki- ja järvireitti. Osa reitistä melotatvissa sulan veden ajan kaikenlaisella kalustolla, osa vain koskikajakilla tulvan aikaan. Suurin osa soveltuu myö sperhereitiksi.

Maisemiltaan kaunis reitti, joka kulkee järvien poiki ja virtaa kymmenenä eri nimisenä jokena. Jokaiselle jotakin!

Alkuosana kannattaa hankkia peruskartat, loppuosaan riittää kartta kuntien melontaesitteestä:
Melontareittiopas Huittinen, Kiikoinen, Kokemäki, Mouhijärvi, Punkalaidun, Suodennimei, Vammala, Vampula, Äetsä

http://www.kiikoinen.fi/kiikoinen/liitetiedostot/editori_materiaali/2248.pdf
(Kuntaliitoksen vuoksi kiikoinen.fi-linkki ei toimi.)

Muokattu 1.10.2009, 22.10.2018 KL

 

Norppareitti-melontareittiverkosto

 

Kohderyhmä: harrastajat
Sijainti: Etelä-Savo
Pituus: 541 km

Norppareitti yhdistää Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Savonrannan melontareitit yhdeksi verkostoksi. Verkosto sisältää pääasiassa järviosuuksia, mutta tarjolla on myös muutamia jokimelontaosuuksiakin. Koskia, jotka kaikki voi ohittaa kanavien kautta, reitillä on neljä (luokitus I-II). Alue kuuluu Vuoksen vesistöön.

Huomattava osa reitistöstä kuuluu Natura 2000 verkostoon ja on uhanalaisen saimaannorpan pesimäaluetta. Mm.Koloveden kansallispuisto kuuluu Norppareitin alueeseen.Reitin pohjoinen aloituspiste on Uuden Valamon luostari Heinävedellä ja se päätyy Kerimäen kirkkorantaan Puruvedellä.

Norppareitistä on tehty reittikartasto ja vesiretkeilyopas. Verkostomuotoinen reitistö tarjoaa sopivia osioita niin aloittelijoille kuin kokeneille selviytyjillekin.

http://www.karttaikkuna.fi/Norppakartta.html

Laatija: Jouko Siivonen/30.03.2004

Muokattu 1.10.2009

 

Oravareitti

Kohderyhmä: aloittelijat, harrastajat, kokeneet
Sijainti: Etelä-Savo
Pituus: 52 km

Juvan ja Sulkavan välinen Oravareitti on perhemelontaan sopiva kanoottireitti jonka kosket ovat pääasiassa luokkaa I. Koko matkaan kannattaa varata kaksi päivää. Vettä riittää eniten kevätkesällä. Reitti on merkitty oravatunnuksella. Suositeltavat kulkuvälineet ovat intiaanikanootti ja kajakkiyksikkö.

Oravareitti on Suomen ensimmäinen biologisesti tutkittu, maastoon merkitty vesiluontopolku. Merkit näkyvät kanootista käsin ja kertovat alueen luonnosta -kasvit, eläimet, veden vaikutus- ja ihmisen vaikutus siihen. Matkalla on monenlaisia järviä, jokia ja koskiakin.

Lisätietoja: www.oravareitti.net
Juvan matkailuinfo 0400 761 944
Juva Camping  015 451 930

Laatija: Maisa Kokki/09.05.2001
Muokattu 22.7.2009

 

Perniönjoen kanoottireitti

Kohderyhmä: aloittelijat, harrastajat, kokeneet
Sijainti: Varsinais-Suomi
Pituus: 23 km

Perniönjoen kanoottireitti alkaa Pohjankoskelta, sivuuttaa Perniön keskustan ja yhtyy Kiskonjokeen Latokartanon kosken lähettyvillä päätyen lopulta mereen. Reitti on helppokulkuinen, opastauluin ja taukopaikoin varustettu. Se soveltuu myös vasta-alkajille, leppoisasti liikkuville, perhemelojille sekä pienille ryhmille. Perniönjoen reitti on parhaimmillaan keväällä ja syksyllä veden ollessa korkeimmillaan. Jokireitin ympäristössä on myös kolme opastauluin ja reittitunnuksin varustettua patikkareittiä. Kanootinvuokrauspiste sijaitsee Leipyölin maatilamatkailutilalla (http://www.leipyoli.com).

Kiskonjoen ja Perniönjoen kanoottireittien esitettä on saatavissa Perniön kunnantoimistosta, Leipyölistä sekä esim. Salon Seudun matkailutoimiston i- pisteestä Salon Sinisessä Talossa sekä matkatoimisto Matkapeisasta kauppakeskus Plazassa. Esitteessä on koko alueen pelkistetty yleiskartta, johon on merkitty Kiskonjoen ja Perniönjoen kanoottireitit. Siinä on myös tiedot reitin taukopaikoista ja niiden varustuksesta sekä reitin pato- ja koskipaikat. Reitin varrella olevissa opastauluissa on tarkempi yksityiskohtainen reittikartta.

Laatija: Timo Mussaari/20.03.2001

 

Ruokolahden melontareitti

Kohderyhmä: harrastajat, kokeneet
Sijainti: Etelä-Karjala
Pituus: 110 km

Reitti alkaa Ruokolahden keskustaajamasta ja päättyy kunnan pohjoisosassa sijaitsevan Savonkaita-järven lahdenpohjukkaan. Reitin voi meloa molenpiin suuntiin. Matkaa tehdään Saimaan suurilla selillä, monin mutkin kaarteilevissa järvikapeikoissa ja joissakin kohdin myös jokiosuuksilla. Rannat ovat koko matkan ajan lähellä. Yksi lyhyt kanootin kanto-osuus. Matkan varrella on 10 taukopaikkaa, joista viidessä on myös laavu. Reitin varrella ei ole luokiteltuja koskiosuuksia.

Reitti löytyy Ruokolahden haja-asutusalueen osoitekartasta 1:50000, jota saa Ruokolahden kunnanvirastosta. Sama kartta löytyy myös www.ruokolahti.fi. Reittikartan, tiedot vuokrattavista kanooteista ja oppaista saa Ruokolahden matkailutoimistosta puh. (05) 2691 265.

Laatija: Eija Auvinen/11.02.2001

Muokattu 2.10.2009