Liiton strategia

Uusi strategia ulottuu vuoteen 2022 – elinvoimaiset seurat keskiössä

Uuden strategian aikajänne ulottuu vuoteen 2022 asti. Lähtökohtana on kunnianhimoinen ja mitattavissa oleva tavoite. Viiteryhmäksi on valittu kesälajien yksilölajit ja mittareiksi harrastajamäärät ja kilpailumenestys. Visiokirjauksessa tunnustetaan myös nykytila; emme vielä ole tavoitteessa, mutta toimenpitein sinne voimme päästä.

Seuratoiminnan elinvoimaisuus on edellytys vision saavuttamiselle. Seuratoiminnan tukeminen onkin strategiassa nostettu avaintekijäksi.

Liiton toiminta perustuu harrasteliikuntaan ja kilpaurheiluun. Vaikka jaottelu ei ole yksiselitteinen ja eikä näin mustavalkoinen, kuvaa tämä toiminnan tavoitteellisuutta.  Osa kilpalajeista on olympialajeja.  Kansallinen kilpailutoiminta ja ikäkausi-/ mastersurheilu on laajaa. Kilpaurheilussa onkin haluttu korostaa menestystä sekä kansallisessa kilpailutoiminnassa että kansainvälisessä kilpailutoiminnassa. Erillisenä painopisteenä on nostettu esiin olympiamenestykseen tähtäävä huippu-urheilu.

Nuorisotoiminnassa luodaan mahdollisuuksia erilaisille liikkujan ja urheilijan poluille.

Strategiset painopisteet ja niiden mittarit:

StrategiaSeliteTavoiteMittaritKriittiset menestystekijät
Elinvoimaiset seurat

Seurat ovat hyvin toimivia ja aktiivisia ja toiminta seuroissa laadukasta

10 kpl Tähtiseuroja vuoteen 2022 mennessä

 

Tähtiseurojen määrä

Seurojen jäsenmäärä

Seurakysely ja tyytyväisyys liittoon

Osaava ja motivoitunut seurajohto

Riittävästi seuratoimijoita

Seuratoiminnan laatu

Kasvava harrastetoiminta

Liiton jäsenmäärän kasvattaminen

+5 % seuraharrastajia ja 100 uutta nuorta mukaan toimintaan vuosittain

Seurojen jäsenmäärä

Nuorten alkeiskoulun käyneiden määrä

EPP-korttien määrä

Koulutusjärjestelmä

Olosuhteiden kehittäminen

Harrastetoiminnan palveluiden kehittäminen

Menestyvä kansallinen ja kansainvälinen kilpaurheilu

Lisää lisenssiurheilijoita ja laadukkaita tapahtumia, menestys arvokilpailuissa (PM, EM, MM)

Lisenssiurheilijoita +15%, kilpailuiden osallistujamäärä +15%

Lisenssiurheilijoiden määrä

SM-osallistujien määrä

Valmennuskoulutukseen osallistuneiden määrä

EM- ja MM-kilpailuiden pistesijaurheilijoiden määrä

Valmentaja- ja ohjaajakoulutus

Toimivat kilpailujärjestelmät

Regattajärjestelmä

Houkuttelevat kilpailutapahtumat

Olosuhdetyö

Olympiapolku Tokio/ Pariisi: Menestyvä huippu-urheiluMenestys Tokion ja Pariisin olympialaisissaTokio 2020: soutu 2 pistesijaa, melonta 2 pistesijaa, Pariisi tavoite mitali ja pistesijoja

Piste- ja mitalisijat

Olympiaedustuspaikat

Olympialajien EM- ja MM-edustajien määrä

Potentiaalisten urheilijoiden määrä

Motivoituneet urheilijat

Houkutteleva urheilijan polku

Laadukas valmennusjärjestelmä

Taloudelliset ja osaamisresurssit

Laadukkaat olosuhteet

Riittävät voimavaratJäsenseurojen tyytyväisyys, taloudellisten ja henkilöresurssien varmistaminen

Liiton talous vahvistuu ja taloudellinen tilanne on vakaa, seurojen tyytyväisyys jäsenkyselyssä hyvä

Tulojen lisäys

Kustannusten hallinta

Työtyytyväisyys

Lisääntyvä omarahoitus

Toimiva hallinto

Omistautunut ja osaava johto ja henkilöstö

Näkyvä, arvostettu ja vaikuttavaHyvä lajibrändi ja tehokkaat viestintäkanavat

Lajit ovat huippu-urheilun investointilajeja, arvostettu lajibrändi, lisääntynyt medianäkyvyys päämedioissa

Mediaseuranta

Valtionavustus

Urheilun puhtaus: antidopingkoulutusten kattavuus

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutuminen

Lajien näkyvyys ja aseman vahvistaminen

Suunnitelmallinen ja kohderyhmän saavuttava viestintä

Yhteiskunnallinen edunvalvonta

Antidopingohjelma