Vesisankarit

Vesisankarit on kouluille suunnattu hanke, jonka tarkoituksena on innostaa koululaisia, opettajia ja vanhempia tutustumaan vesillä liikkumisen sekä turvallisuuden taitoihin.

Tavoitteena on luoda malleja ja auttaa kouluja vesillä liikkumisen teemojen opettamisessa, sekä tehdä näiden teemojen opattamisesta pysyvää toimintaa kouluihin.

Vesisankarit hankkeen koordinoinnista huolehtii Koulliikuntaliitto. Mukana on lisäksi vesilajiliittoja ja muita yhteityökumppaneita. 

Lisätietoja vesisankarit sivustolta.
Vesisankarit Facebookissa

TOIMIJAKSI VESISANKARIT-PISTEELLE!

Vesisankarit teemapäivät toimivat mainiona ohjauskokemuksena nuorille harrastajille, joita kiinnostaa valmentaminen ja ohjaaminen oman lajin parissa

Vesisankarit -hankkeessa innostetaan koululaisia toimimaan vesillä turvallisesti eri vuoden aikoina ja tuodaan esille vesiympäristön monimuotoisuus. Opettajalle hanke tarjoaa opetusmateriaalia. Vanhemmat ja isovanhemmat saavat ideoita vesitaitojen harjoitteluun oman lapsen kanssa. Vesisankarit -tapahtumissa ympäri Suomen, koululaiset harjoittelevat vesillä liikkumisen taitoja lajin ohjaajien opastuksella

Vesisankarit-toimintapisteiden tarkoitus on herättää oppilaiden kiinnostus vesillä liikkumisen taitojen harjoittelemiseen. Rastiaika on napakka, mutta hyvällä suunnittelulla ja jämäkällä ohjausotteella toimiva. Tarkoitus ei ole opettaa juurta jaksain, vaan innostaa ja herättää kiinnostus harrastusta kohtaan.

Koululiikuntaliitolta saa valmiin lupa-anomuspohjan kouluun toimitettavaksi ja todistuksen tehdystä vapaaehtoistyöstä.

Vesisankarit -tapahtumissa ympäri Suomen, koululaiset harjoittelevat vesillä liikkumisen taitoja ammattitaitoisten ohjaajien opastuksella. Vesisankareita ovat tekemässä Koululiikuntaliitto, Sukeltajaliitto, Suomen melonta- ja soutuliitto, Suomen Meripelastusseura, Suomen Punainen Risti, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Uimaliitto sekä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto. Hanketta tukevat Reijo Rautauoman säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.