Tukea rakennushankkeisiin

Tähän on koottu keskeisimmät  julkiset rahoituslähteet, joista seura voi harkita rahoituksen hakemista hankkeensa toteuttamiseksi.

Oman kunnan rahoitus
Varsinkin isompien kuntien budjeteissa on usein erillinen määräraha liikuntapaikkainvestointeihin. Avustuksen mahdollisuudet ja hakukäytännöt kannattaa selvittää suoraan kunnan liikuntavastaavalta. Suomen kunnat ja maakunnat: http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/valtio_ja_kunnat/kunnat_ja_kunnallishallinto/kunnat_ja_maakunnat/index.html

Valtion rahoitus (veikkausvoittovarat)
Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2013 on liikuntapaikkarakentamiseen osoitettu 25 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut määrärahan haettavaksi. Liikuntapaikkojen ja vapaa-aikatilojen perustamishankkeet: http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Liikuntapaikkojen_ja_vapaa-aikatilojen_perustamishankkeet

Avustuksia voidaan myöntää liikuntapaikkojen rakentamiseen, peruskorjaukseen, hankkimiseen ja varustamiseen. Hakemus toimitetaan vuoden loppuun mennessä sille elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY), jonka alueella hanke sijaitsee. Avustusta ei kuitenkaan ilman taloudellisia erityisperusteita myönnetä kustannusarvioltaan alle 20 000 euron hankkeisiin. Linkki

Melonta- ja soutuhankkeiden avustamishistoriaa veikkausvoittovaroista.
Vuosina 1980-2012 avustusta on myönnetty yhteensä noin 300 000 euroa Lahden, Tampereen, Turun ja Espoon melonta- tai melonta- ja soutukeskusten rakentamiseen tai peruskorjaukseen. Lisäksi avustusta on saanut Mustijoen melontareitti.

 Museovirasto voi myöntää avustusta kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin (esim. Merimelojille v. 2010 40 000 euroa kajakkien säilytysvajojen kunnostustöihin. Vajat on aikanaan rakennettu Helsingin Olympiakisojen tarpeisiin)

Maakunnan kehittämismääräraha
Maakunnan liitto myöntää määrärahaa hankkeille, jotka edistävät yleisesti maakunnan elinkeinotoimintaa ja kilpailukykyä. Eri maakunnissa myöntämisperusteet voivat vaihdella kyseisen maakunnan erityispiirteiden mukaan. Maakuntien laatimista maakuntaohjelmista löytyvät maakuntakohtaiset painopisteet. Yleisimmin melonta- ja soutuhankkeet (esimerkiksi alueelliset vesireitistöt) voisivat tulla kysymykseen maakunnan matkailuelinkeinon kehittämisessä. Haku on jatkuva. Katso nettiosoitteesta oma maakuntasi osoitteesta maakuntien liitot ja sen jälkeen kohdasta hankerahoitus maakunnan kehittämismääräraha.

Avustus maaseudun kehittämisohjelmasta
Yritystoiminnan sekä paikallisen omaehtoisen toiminnan vahvistamiseksi on ollut mahdollista saada tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (European Agricultural Fund for Rural Developement). Suomessa maaseuumaisen alueen kehittämistä ohjaa ”Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma”, mistä on tehty maakunnallisia ohjelmia. Rahastosta on avustettu myös melonta- ja soutuhankkeiden toteuttamista esim.

Avustuspäätösten valmistelussa keskeisiä toimijoita ovat ns. maaseudun toimintaryhmät, joita on Suomessa yli 50. Voit tutustua rahoitusmahdollisuuksiin ottamalla yhteyttä alueesi toimintaryhmään nettiosoitteesta: http://www.maaseutu.fi/fi/index/leader/toimintaryhmat.html
Toteutetut hankkeet löytyvät SLU:n oppaasta "EU-eurot liikunnalle 2007-2011".


 

RT 97-11179
Vesiliikuntakeskukset ja -tukikohdat
 

RT-ohjeessa käsitellään avovesiliikunnan harrastamiseen tarkoitettujen vesiliikuntakeskusten ja -tukikohtien suunnittelua. Avovesiliikunnalla tarkoitetaan kaikkia vesistöissä eri vuodenaikoina harrastettavia liikuntalajeja, kuten melontaa, soutua, sukellusta, avantouintia ja retkiluistelua. Ohjeen ulkopuolelle on jätetty purjehdus ja moottoroidun laitteen käyttöön perustuvat avovesilajit, kuten vesihiihto. 
Ohjeessa annetaan suunnittelu- ja mitoitusohjeita eri lajien suorituspaikoista ja kalustosta. 
Ohje on julkaistu myös Infra-ohjeena numerolla Infra 66-710139

RT-ohjean voi tilata Rakennustiedosta.