Jäsenedut

Vakuutukset

Sopimusten numerot:

 • Teosto-sopimuksen numero on 70014878
 • Gramex-sopimuksen numero on LII040

Jäsentuotteita ja palveluita erikoishintaan

 • retket, koulutukset, leirit, materiaalit, seminaarit

Kilpailut

 • Mahdollisuus osallistua SM-kilpailuihin
 • Mahdollisuus osallistua avoimiin kansallisiin kilpailuihin
 • Mahdollisuus osallistua kansainvälisiin kilpailuihin

Tarkemmat tiedot kilpailutoiminnasta ja kilpailutoiminnan säännöistä löytyvät materiaalipankissa.

Koulutus

 • Mahdollisuus kouluttautua ohjaajaksi, oppaaksi, kouluttajaksi tai valmentajaksi harrastus- tai kilpailulajeissa
 • Mahdollisuus kouluttautua tuomariksi kilpailulajeissa
 • Mahdollisuus kouluttautua kirkkoveneen kippariksi
 • Mahdollisuus osallistua Olympiakomitean organisoimiin koulutuksiin
 • Mahdollisuus osallistua muihin koulutuksiin, työpajoihin ja seminaareihin

Avustukset

 • Liiton jäsenseuroilla on mahdollisuus hakea kunnallisia toiminta- ja koulutusavustuksia (jotkut kunnat antavat tukea vain keskusliiton jäsenille)
 • Mahdollisuus hakea opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää seuratukea. (Seuratukea myönnetään vain kansallisten keskusjärjestöjen jäsenille)
 • Mahdollisuus osallistua Olympiakomitean ja TUL:n järjestämiin varainkeruihin, kuten arpamyynti ja joulukalenteri (yleensä vain kansallisen lajiliiton jäsenille tai Sinettiseuroille).
 • Mahdollisuus saada apua hakuprosesseihin

Edunvalvonta ja kehitystyö


Melonta- ja soutuliitto kehittää/ tukee melonnan ja soudun harrastus- ja kilpailutoimintaa koti- ja kansainvälisellä tasolla sekä valvoo seurojen ja jäsenten etua mm. lainsäädännössä, standardoinnissa ja liikuntapaikkarakentamiseen liittyvissä asioissa. Edunvalvontaa ja yhteistyötä tehdään mm. seuraavien tahojen kanssa:

Turvallisuustyö
Melonta- ja soutuliitto toimii aktiivisesti melonta- ja soututurvallisuuden edistämiseksi kehittämällä omaa toimintaansa, jatkamalla valistustyötä sekä toimimaan kaikilla melonta- ja soututurvallisuutyön foorumeilla.

 • Onnettomuus- ja läheltä piti -tilanneraporttien kerääminen
 • Maailmanlaajuisen WEAR IT -pelastusliivikampanjan orgnisoiminen melojien ja soutajien osalta Suomessa
 • Melontaturvallisuuden neuvottelukunta (turvallisuustyö)

Tiedon kerääminen ja jakaminen
Liitto kerää aktiivisesti tietoa melonnan ja soudun harrastamisesta, kilpailu- ja valmennustoiminnasta, kansainvälisistä ja kansallisista tutkimuksista ja seurakyselyistä. Liiton verkkosivuilla on tietoa mm:

 • Tapahtumista
 • Koulutuksista
 • Kilpailutoiminnasta
 • Liikuntarakentamisen rahoituksesta
 • Seura- ja toimintatuista
 • Retkimelojalle hyödyllisistä asioista
 • Turvallisuudesta
 • Melonnan kirjallisuusluettelo

 Muita toimia

 •  Koulutusjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen, melontajasoutuliitto.fi/koulutus
 •  Uudistettu seuratoiminnan tarpeisiin viritelty harraste-, retki- ja virkistysmelonnan koulutusjärjestelmä
 •  Uudet kurssimateriaalit, Opi melomaan -kirja, Opi ohjaamaan -kirja
 •  Retkimerkkien myöntäminen
 •  Muistamiset huomionosoitukset