Seuratuki

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä seuratuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Seuratukea voi hakea vuosittain ministeriön asettamien hakuaikojen puitteissa.

Seuratuen tavoitteena on tarjota laadukasta toimintaa mahdollisimman monelle kohtuukustannuksin. Seuratuen avulla vahvistetaan mm. seuratoiminnan laatua, kehitetään perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen piirissä olevassa perustoiminnassa lasten ja nuorten harrastusmaksut eivät ylitä 50 euroa kuukaudessa.

Seuratukea voivat hakea rekisteröityneet liikuntaa tai urheilua järjestävät yhdistykset. Tukea voidaan myöntää kampanjoihin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin, osaamisen lisäämiseen (esim. koulutukset), paikalliseen yhteistyöhön, hyvien mallien käyttöön ottoon ja uusiin innovaatioihin, joita voidaan kerätä ja mallintaa muiden seurojen käyttöön. Hankkeiden kesto voi olla yhdestä kolmeen vuoteen.

Tukea on mahdollista hakea myös päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen. Tukea voidaan hakea seuran toiminnanjohtajan, seura- tai järjestösihteerin, nuorisopäällikön, nuorisovalmennuspäällikön, lasten ja nuorten valmennuksen erityisosaajan, myös aikuisten liikunnan kehittäjän palkkaukseen tai muun vastaavalla toimenkuvalla toimivan henkilön palkkaukseen. Palkkatukea voi hakea myös osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen esimerkiksi kesäajaksi tai kausiajaksi nuorten työllistämiseksi.

Hakemukset ministeriöön

Hakemukset osoitetaan  suoraan opetus- ja kulttuuriministeriöön. Lisäohjeet ja hakulomakkeet OKM:n verkkosivuilta. Lisätietoja ja apua hakemuksen tekemiseen kannattaa kysyä liiton toimistosta.