Turvallisuus

 

Turvallisuustyötä liitossa hoitaa hoitaa koulutusvaliokunta ja harrastekoordinaattori. Kilpailullisessa toiminnassa turvallisuudesta vastaa kilpailu- ja valmennusvaliokunta.

Melonta- ja Soutuliitto on mukana melontaturvallisuuden neuvottelukunnassa. Melontaturvallisuuden neuvottelukuntaan kuuluvat kaikki melontataoimintaa harjoittavat organisaatiot sekä viranomaisista Raja, Trafi ja Tukes.

Lähtökohtana melonnan turvallisuustyössä on Melontaturvallisuuden neuvottelukunnan antama melonnan turvallisuusohje, joka on käännetty myös englannin kielelle: Safety Guidelines for paddling.  Melonnan turvallisuusohjeessa on määritelty suositukset mm. kanootin rakenteelle ja turvavarustukselle sekä toiminnalle melontatilanteessa.


Kuluttajaturvallisuuslaki määrittää toiminnan toteuttajan vastuut ja velvollisuudet: Kuluttajaturvallisuuslaki.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on laatinut ohjeen ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistämiseksi.
Ohjeessa on esitetty kuluttujapalveluita koskevat lait ja viranomaisohjeet sekä ohjelmapalveluiden tarjoajia koskevat määräykset ja suositukset.

 

Turvasuunnitelma ja riskianalyysi

Turvallisuussuunnitelma (PDF), ja riskisnalyysi (PDF), on tehtävä jokaisesta seuran tai yrittäjän ulkopuolisille järjestämästä tilaisuudesta. Suunnitelma tai lyhennelmä siitä on esiteltävä myös tilaisuuteen osallistuville ja vetovastuussa oleville.


Kilpailu- ja valmennus
Kilpailu- ja valmennusvaliokunta on koostanut turvallisuusohjeen kilpailulliseen harjoitteluun.

SUP-melonta
Suomen SUP-liitto ry, Suomen Purjelautaliitto ry ja Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry ovat koonneet SUP-melonnan turvallisuusohjeet  (PDF).

Vesiympäristö turvalliseksi lapsille ja nuorille – Veteen liittyvien palveluiden tarjoajien ohjeet vesiturvallisuudesta

Lasten ja nuorten vesiturvallisuus on koko Euroopan huolenaihe. Riskien vähentämiseksi European Child Safety Alliance (EuroSafe) on laatinut veteen liittyviä palveluita tarjoaville yrityksille turvallisuusohjeet.

 

Ilmatäytteiset 150 N pelastusliivit kaipaavat huoltoa

Melojienkin käyttämät 150 N ilmatäytteiset (paukku) pelastusliivit pitää huoltaa säännöllisesti. Omatoimiseksi huolloksi käy liivin puhaltaminen täyteen, jotta voidaan todeta liivin ilmatiiviys, sekä kaasupatruunan aukiruuvaus, jolla voi tarkistaa patruunan olevan ehjä eli patruuna on täynnä. Liivin yleinen kunto kannattaa myös varmistaa. Liivit pitäisi huollattaa kerran vuodessa valmistajien mukaan. Valmistajien kotisivuilta löytyvät kunkin liivityypin tarkistusohjeet.