Seuraohjaaja-avustus

SMSL SEURA-AVUSTUS  2021
 

Seura-avustuksen tarkoituksena on auttaa seuroja kehittämään toimintaansa. Avustus on tarkoitettu nuorisotoiminnan kehittämiseen. Avustusta voi käyttää ohjaajien palkkioiden ja kulujen maksamiseen tai koulutuspalveluiden ostamiseen. 

Avustus myönnetään 3 - 5 seuralle / vuosi.  Myöntämisestä päättää liiton hallitus. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. 

 

Myöntämisperusteet:

1) Seura toteuttaa Melontakoulu -konseptia tai järjestää nuorten soutukoulua 

Noudattaa sisältö- ja turvallisuussuosituksia ja käyttää verkkosivuilla ja muussa tiedotuksessa konseptin ilmettä ja nimeä sekä Melontakoulussa melontakoulu -liivejä ja -rantalippuja.

ja / tai 

2) Seura on mukana Tähtiseura laatuohjelmassa, on kirjautunut palveluun ja aloittanut työstämisen tai jo tähtimerkin saanut. Lisää tähtiseuraohjelmasta Olympiakomitean nettisivuilta (https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/ ) tai Siniltä s-postilla tai puhelimitse.

ja / tai

Toiminta jatkuu talvikaudella vähintään kerran viikossa.

3) Lisäksi avustuksen ehtona on, että toiminta on säännöllistä. Kesäkaudella, touko-syyskuussa tulisi olla keskimäärin vähintään kaksi ohjattua harjoitusta / koulutusta / retkeä tms. tapahtumaa viikossa. Lisäarvoksi lasketaan, jos ohjaajina toimivat seuran nuoret.

 

Avustuksen määrä  

Avustus on 750 €, jos täyttää kaksi kriteeriä kolmesta tai 1 500 €, jos täyttää kaikki kolme kriteeriä.


Hakeminen  
Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään s-postilla toimisto@smsl.fi 18.3.2021 -mennessä. Vapaamuotoinen hakemus, jossa kuvataan lyhyesti nykyisestä toiminnasta, tavoitteista ja suunnitellusta toiminnasta.

Raportointi ja maksaminen

Toiminnan toteutumista seurataan kyselylomakkeella. Lisäksi pyydetään kulutositteet. Avustusi maksetaan syksyllä kulutositteita vastaan raportoinnin jälkeen.

 

HUOMIOITAVAA:

Seuran vastuulla on toimia palkattavan henkilön työnantajana ja vastata palkattavan/palkattavien henkilöiden työnantajavelvoitteista ja nimeää esimiehen.

Avustuksen saajille järjestetään tarvittaessa perehdytys etäyhteydellä.